วิธี คิด ค า ไฟ หอพัก

Rent108 โปรแกรมหอพัก ทำใบเสร็จห้องพัก - ห้องเช่า ใช้งานง่าย. ดีเดย์! 1 พ.ค.นี้ สคบ.คุมเข้มเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ หอพักทั่วประเทศ ฝ่าฝืน .... เจ้าของ-ผู้เช่าในกรุงเทพฯ เห็นต่างกรณีคิดค่าน้ำ-ไฟตามจริง ตามกฎหมาย .... ยังไง?! หอพักเล่นแง่ ลดค่าน้ำ-ไฟตามประกาศ สคบ. แต่มีค่าส่วนกลางแทน .... สอบถามเรื่องวิธีคำนวนมิเตอร์ไฟฟ้า 15(45)A ในห้องเช่าแบบนี้คำนวนถูก ...