Veimeldinger Troms

Troms – Veg og trafikk. Trafikkflyt: Statens Vegvesen med nyttig tjeneste: Vegvesen Trafikk .... Nordlys - Glatte veier i Troms: - Kjør forsiktig. E6 Indre Nordnes–Skardalen | Statens vegvesen. Flere stengte veier i Nord-Troms - Framtid i Nord